Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest każdorazowo ustalane z klientem.

Jego wysokość wynika:

  • ze stopnia skomplikowania sprawy
  • rodzaju czynności
  • niezbędnego czasu.

Istnieje możliwość rozliczenia godzinowego oraz ryczałtowego, także z elementami tzw. success fee.